de Woon Architect

Adviezen van een expert

Lockers met pincode, eenvoudig te beheren

Het beheer moeten voeren over een groot aantal lockers is knap vermoeiend. Daar komt er vaak nog bij kijken dat er zich problemen voordoen, zoals kwijtgeraakte sleutels. Er moet dus aardig wat tijd en energie in het beheer gestoken worden en wordt het bij lockers met pincode mogelijk gemaakt om het anders te doen. Het geheim ligt in het pincodeslot en biedt die meer mogelijkheden dan een normaal mechanisch slot.

Maakt het centraal beheren mogelijk

Wanneer er een groot aantal lockers aanwezig zijn, zal het centraal beheren al een besparing betekenen omdat er maar 1 medewerker mee belast kan worden. Er blijft dan nog voldoende tijd over voor andere werkzaamheden. Lockers met pincode komen met een speciale software die er steeds weer voor zorgt dat er nieuwe pincodes worden bedacht. Dat maakt een belangrijk deel uit van de veiligheid die zulke lockers te bieden hebben. Elke gebruiker van de lockers met pincode zal een andere (unieke) code krijgen en zal het slot daarom nooit te kraken zijn. Zelfs bij het vaak wisselen van ´eigenaar´ zijn er voldoende combinaties beschikbaar en worden die door de software uitgekozen. Zelfs de beheerder heeft er dus geen controle over en wordt de veiligheid zo op een objectieve manier gewaarborgd.

Online beheren behoort ook tot de mogelijkheden

Met de juiste opzet, is er zelfs geen fysieke balie nodig voor het afgeven van de codes en het moeten reserveren van lockers met pincode. De codes kunnen namelijk ook gewoon online worden verstrekt en vindt het reserveren eveneens op dezelfde manier plaats. Het overzicht verkregen op zo een manier, laat geen twijfels over eventueel nog vrijstaande lockers of die waar de voor gereserveerde periode verstreken is. De code kan in het laatste geval dan komen te vervallen en dient er eventueel een boete betaald te worden om alsnog toegang tot de locker te krijgen. Vooral bij evenementen kan zo een online systeem efficiënt worden toegepast.